Nieuws

Vrijmetselarij als mogelijkheid

WINTERSWIJK – Op woensdagavond 26 april houdt Loge De Achterhoek een avond voor belangstellenden in de vrijmetselarij. Vrijmetselarij streeft naar verdieping van zelfkennis en werkt aan zelfontplooiing.

De vrijmetselarij maakt gebruik van een methode met bouw- en lichtsymboliek. Elke woensdagavond komen in de loge mannen van diverse pluimage, oud en jong, kerkelijk en niet kerkelijk, met verschillende opleidingen en carrières en verschillende interesses bij elkaar. Er is dan bijvoorbeeld een lezing en daarbij gaat het niet om je gelijk te krijgen, maar juist een bredere kijk op allerlei onderwerpen. Vaak ga je ‘rijker’ weg dan dat je kwam!

Op 26 april houdt Erik Masselink een lezing over zijn visie op de vrijmetselarij. Hij geeft een inkijk in zijn leven als vrijmetselaar en wat het hem heeft gebracht.

U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee en na afloop is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen, rond te kijken en om te praten met de leden. Op deze avond zijn zowel mannen als vrouwen welkom.

Juist in deze hectische maatschappij, kan de vrijmetselarij als methode een bijzondere plaats innemen en kan deze benaderingswijze een respectvol moment van bezinning bieden.

Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze inleiding op woensdag 26 april, aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Loge De Achterhoek is te vinden aan de Jeugdkerkstraat 6 in Winterswijk. De toegang is gratis.