Interview

Een kort interview met één van onze leden welke al 23 jaar lid is van Loge De Achterhoek.

Waarom ben je destijds Vrijmetselaar geworden?
Ik was druk met mijn werk en er bleef nauwelijks tijd voor hobby`s en contacten buiten mijn eigen kring en was op zoek naar mensen die net als ik zelfstandig kunnen denken en me niet voorschrijven wat en hoe ik moest denken doch die mij wel zouden kunnen helpen mijn weg in dit leven te vinden. Op een open dag van de Loge heb ik mij laten informeren en toen dacht ik als dat werkelijk zo is en gaat dan is dat hetgene wat ik zoek.

Wat is jouw definitie van de Vrijmetselarij?
Vrijmetselarij stimuleert een bewustwordingsproces. Door de gereedschappen die je worden aangereikt helpt het je een soort structuur te geven aan je denken en je gevoelens en het helpt bij het overdenken van de levensvragen die voor een ieder op enig moment komen. Het is een hulpmiddel om bewust in het leven te staan en weloverwogen zelfstandig keuzes te maken.

Wat merk je ervan in je dagelijkse leven?
Ik ben nu zo lang al Vrijmetselaar dat ik niet meer weet hoe ik voor die tijd was en ik kan niet inschatten hoe ik nu in de wereld zou staan als ik geen Vrijmetselaar zou zijn geworden. Wel weet ik dat ik na enige tijd makkelijker kon omgaan met de dagelijkse- en de niet alledaagse problemen die op mijn pad kwamen. Dat het werkt merk ik ook aan nieuwe leden die na een jaar de kennismaking met de vrijmetselarij hun ervaringen delen middels een voordracht. Of ze nu binnen komen met 60 of met 35, allen ervaren ze een positieve werking.

Wat is voor jou het zogeheten “Geheim van de Vrijmetselarij”?
Het vreemde is dat er eigenlijk geen geheim bestaat, behalve dan de tekst van de ritualen die worden opgevoerd en waarin je de (symbolische) gereedschappen krijgt aangereikt. Ik denk dat je zelf het geheim bent, het mysterie zit in jezelf en het is de kunst om dat zelf te ontrafelen en zo te ontdekken hoe je in het leven staat, maar ook hoe je in het leven zou kunnen staan. Het mooie is dat er binnen de Vrijmetselarij er niemand is die je zegt hoe het moet, elke vrijmetselaar heeft dus zijn eigen “mysterie”.

Hoe vind je de sfeer binnen de Loge?
De sfeer is warm en betrokken zonder dat het “benauwd” wordt. De leden hebben altijd interesse voor elkaar en zijn zeer divers in hun belangstelling en achtergrond. Ze hebben er plezier in om met elkaar van gedachten te wisselen, elkaar tot nadenken te prikkelen om zo (uiteindelijk) een weloverwogen standpunt in te kunnen nemen. Verder is het ook vooral gezellig en gaat men amicaal met elkaar om.

Wat zijn volgens jou de sterke punten van de Loge de Achterhoek?
Vrijmetselaars van buiten onze loge zeggen dat ze zich bij ons “als in een warm bad” voelen. Dat komt wellicht doordat wij een zeer grote variëteit aan leden hebben, zowel wat betreft beroep, achtergrond als leeftijd. Er is een grote bereidheid om intensief met elkaar van gedachten te wisselen en er worden voordrachten opgeleverd van hoge kwaliteit waarin de controverse niet wordt vermeden, maar die desondanks niet leiden tot harde standpunten anderzijds.

Zijn er zaken die mensen (kunnen) beletten om vrijmetselaar te worden, bijvoorbeeld als het gaat om geloofsovertuiging?
Voor mij zelf geldt dat mijn geloof dieper geworden is. Ik denk dat ik zonder de vrijmetselarij geen lid meer was geweest van een kerk. Onze leden hebben diverse geloofsovertuigen, maar er zijn ook leden die geen geloof of kerk aanhangen. Kortom, in deze is er geen beletsel.

Vindt je de loge een elitaire gesloten club?
Onze loge is alles behalve een elitaire gesloten club. Het is een normale vereniging waarvan in principe iedere “vrije man van goede naam” lid kan worden. Met “vrij” wordt bedoeld dat men vrij kan denken en daarin ook een ander vrij laat en respecteert. Met “goede naam” wordt bedoeld dat men normaal in het leven staat.

Wat is volgens jou de ideale leeftijd om lid te worden?
De minimum leeftijd is 21 jaar. Ik zelf vindt 35-40 jaar een mooie leeftijd. Dat is voor veel mannen de drukste tijd in hun leven en geeft mijns inziens daarom veel rendement. Veel leden die op latere leeftijd lid zijn geworden verzuchten vaak: “Dit had ik veel eerder moeten doen”. Dit neemt natuurlijk niet weg dat ook oudere generaties van harte welkom zijn.